Privacyverklaring


1. Gegevens van de onderneming

Ik ben Lies De Sutter. Mijn bedrijf heet ‘Linguali’. Het is gevestigd op het adres Straatje 11, 9620 Zottegem, België. Het is bereikbaar onder telefoonnummer 0478/55 80 96 of op het e-mailadres lies@linguali.be.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming?

Ik verwerk uitsluitend de volgende gegevens:

Afhankelijk van de teksten die ik vertaal of reviseer, kan ik in contact komen met andere persoonsgegevens. Ik spring in elk geval voorzichtig om met deze gegevens en deel deze niet met derden, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht ben.

3. Met welk doel verwerkt de onderneming uw gegevens?

Ik heb uw gegevens nodig om offertes op te maken, vertaaldiensten, e.d. te leveren en voor de bijbehorende administratie zoals facturatie en boekhouding.

4. Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens?

Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:

5. Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Ik bewaar uw gegevens zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal zolang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer u aangeeft dat u geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens, tenzij dat niet mag volgens de wet of wanneer ik die nodig heb voor een juridische procedure. Facturen worden volgens de wettelijke termijn minstens 7 jaar bewaard.

6. Hoe bewaar ik uw gegevens?

Uw gegevens staan opgeslagen op mijn computer en een externe harde schijf. Deze zijn fatsoenlijk beveiligd door middel van een firewall en commerciële antivirussoftware.

7. Met wie deel ik uw gegevens?

Ik deel uw gegevens niet met derden. De enige uitzonderingen zijn:

8. Waar kunt u terecht met een klacht?

Als u twijfels hebt over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, kunt u contact met mij opnemen. Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw gegevens omga, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

9. Welke rechten hebt u?

Ik vraag altijd uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Dat doe ik bij het eerste contact met u. Daarnaast hebt u de volgende rechten:

Toestemming intrekken

U kunt op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Ik zal uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren.

Inzien van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen welke gegevens ik van u bewaar.

Wijzigen van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te wijzigen.

Verwijderen van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren. Wanneer ik daadwerkelijk uw gegevens verwijder, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als ik een opdracht voor u heb gedaan, maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belasting heb opgegeven. Of als de belastingaanslag over het jaar waarin ik de opdracht heb gedaan nog niet definitief is. In de tussentijd zal ik dan echter uw gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.

Meenemen van gegevens

Wanneer u wilt overstappen naar een andere leverancier, dan kunt u mij vragen om opgaaf van alle gegevens die ik u over u heb, zodat u die naar die nieuwe leverancier mee kunt nemen.

10. Worden uw gegevens automatisch verwerkt?

Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk.

11. Wat gebeurt er bij datalekken?

Mocht ik ontdekken dat er een datalek is, dan laat ik u dat binnen 72 uur weten. Na mijn melding oordeelt u of u het datalek moet melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Als het lek veroorzaakt werd door een beveiligingslek (bv. een hacker of een probleem met de antivirussoftware), onderneem ik redelijke stappen om verdere lekken te voorkomen.

12. Het gebruik van cookies

Linguali maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schijf. In een cookie zit informatie opgeslagen over webpagina’s die u hebt bezocht. Er worden geen persoonsgegevens bijgehouden in deze cookies. Cookies worden toegepast om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te vergemakkelijken.

12.1 Cookies voor analytische doeleinden

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert en de pagina’s die u raadpleegt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Linguali. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website van Linguali geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google stelt zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren. Meer info over privacy in Google Analytics kunt u hier terugvinden.

12.2 Cookies verwijderen en uitschakelen

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kunt u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.